Algemene Voorwaarden

Versie December 2019 

Inschrijving

 • Een inschrijving voor een cursus (privé of groep) is altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar geboortepartner.
 • Natuurlijk is de zwangere ook alleen welkom, zij betaald dan wel het volledige cursusbedrag.
 • De geboortepartner kan de (biologische) vader zijn maar ook een moeder, zus, goede vriendin of doula is welkom.
 • Aanmelden kan door het insturen van het contactformulier.
 • Deelname is pas definitief nadat BellyBuddy het ingevulde inschrijfformulier retour heeft ontvangen én het volledige cursusbedrag is betaald.

Betaling

 • Na het retour sturen van het inschrijvingsformulier ontvangt de deelnemer een betaalverzoek voor het totale cursusbedrag (via Tikkie).
  Deze dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt*.
 • Met de betaling van het volledige cursusbedrag is de deelnemer verzekerd van een plek.
 • Te late betaling kan ertoe leiden dat de gewenste cursus al volgeboekt is.
 • Bij een ‘last minute’ inschrijving voor een (privé-)cursus dient het volledige cursusbedrag z.s.m. en altijd vóór aanvang van de cursus ontvangen
  te zijn bij BellyBuddy.
 • Na ontvangst van het volledige cursusbedrag ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per e-mail.
 • De factuur volgt na volledige betaling én deelname (en evaluatie i.g.v. cursus) op naam van de zwangere deelnemer.

De actuele tarieven staan online vermeld bij de desbetreffende cursus.

* Indien betaling in één keer niet mogelijk voor je is, denkt BellyBuddy graag met je mee voor betaling in termijnen. Neem hiervoor contact op met BellyBuddy via info@bellybuddy.nl


Annulering door deelnemer

Bij annulering van de volledige cursus door een deelnemer gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, krijgt de deelnemer het betaalde cursusgeld retour minus €25,- administratiekosten
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, ontvangt de deelnemer de helft van het cursusgeld retour (d.i. incl administratiekosten)
 • Bij annulering binnen 1 week voor de aanvang van de cursus, is de deelnemer het volledige cursusbedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

In bijzondere gevallen kan er in overleg besproken worden of de deelnemer op een ander moment alsnog kan deelnemen aan de gekozen cursus op basis van beschikbaarheid. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap, of deelname op een andere datum.

Eventueel kan de deelname van de gekozen cursus en aanvangsdatum overgedragen worden op een ander koppel. Dit dient door de deelnemer zelf geïnitieerd te worden. BellyBuddy speelt hierin geen tussenpersoon.

Annuleren HypnoBirthing® bijeenkomst

Bij het missen of annuleren van een bijeenkomst HypnoBirthing® (groep of privé) door de deelnemer gelden de volgende regels:

 • Het missen van een bijeenkomst is financieel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Vanwege het waarborgen van de groepsveiligheid is het niet mogelijk om een bijeenkomst in een andere groep in te halen.
 • In overleg kan de bijeenkomst individueel tegen meerprijs ingehaald worden.


Annulering door cursusleidster

Minimaal aantal deelnemers

 • De groepscursus HypnoBirthing® gaat door bij inschrijving van minimaal drie deelnemers (een koppel geldt als één deelnemer).
 • De ‘Eendaagse Geboortereis’ gaat door bij inschrijving van minimaal vier deelnemers (één koppel geldt als één deelnemer).

Bij annulering van een cursus of bijeenkomst door BellyBuddy gelden de volgende regels:

 • Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de deelnemer uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk geïnformeerd.
 • De deelnemer krijgt de mogelijkheid het volledige cursusbedrag terug te ontvangen of kan deelnemen aan een andere beschikbare cursusdatum.
 • De deelnemer kan ook kiezen voor een privé-cursus tegen een aangepaste meerprijs.
 • BellyBuddy behoudt zich het recht de cursusdata of cursuslocatie van de bijeenkomsten te veranderen. Hierover wordt de deelnemer altijd schriftelijk en telefonisch geïnformeerd.
 • Bij onverhoopte afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) van de cursusleidster wordt in overleg een nieuwe bijeenkomst gepland.


Vergoeding zorgverzekering

 • Deelnemer is verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij haar eigen zorgverzekeraar.
 • Afhankelijk van hoe uitgebreid en bij welke zorgverzekeraar de zwangere vrouw verzekerd is, komt de cursus van BellyBuddy in aanmerking voor een vergoeding uit een aanvullende verzekering.
 • Deelnemer dient zelf haar zorgverzekeraar te raadplegen over de mogelijkheid en hoogte van de vergoeding.
 • BellyBuddy is niet aansprakelijk voor het besluit van de zorgverzekeraar een factuur niet te vergoeden.


Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden te allen tijde het recht onze algemene voorwaarden te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe algemene voorwaarden gevolgen heeft op de reeds geboekte diensten, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Voor vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden kan je altijd contact opnemen met info@bellybuddy.nl.

 

Contactgegevens

BellyBuddy
Koningstraat 37B
2316 CD Leiden
info@bellybuddy.nl

Neem contact op

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten en vertel je graag meer over mijn diensten! Wil je graag een gratis kennismakingsgesprek via Skype boeken? Wil je je aanmelden voor een cursus of het BellyBuddy online pakket? Of wil je samenwerken met BellyBuddy? Vul onderstaand contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Je mag me uiteraard ook bellen. Ik doe mijn best om binnen 24u te reageren.